FESTA DE NADAL
P1050063
FN 2019 PEQUES
P1060559
P1060618
P1040981
vcm_s_kf_repr_882x588
FN 2016
FN 2018

FESTA DE NADAL


L’objectiu és mostrar als pares i amics la feina feta durant el primer trimestre, que l’alumne s'expressi i balli davant d’un públic familiar.


Es realitza a la pista del Poliesportiu La Parellada a finals del primer trimestre.