INICIACIÓ A LA DANSA

INICIACIÓ  A  LA  DANSA


Per  alumnes  a  partir  dels  4 anys, és  una manera d'introduir als més petits en el món de la dansa i el llenguatge  musical d'una  manera  lúdica.


Es treballa  la  motricitat, la coordinació, l'expressió, el ritme i la tècnica,  en la mesura que el seu progrés  i el seu desenvolupament  físic i psíquic ho permet.


Aquest ensenyament tindrà una dedicació  setmanal de dues hores.


Els  alumnes  realitzaran dues exhibicions durant el curs, la festa de nadal i la  festa de final de curs.