FESTA DE NADAL

FESTA   DE  NADAL


L’objectiu és mostrar als pares i  amics la feina feta durant el primer trimestre, que l’alumne s'expressi i  balli  davant d’un públic  familiar.


Es realitza a la pista del Poliesportiu  La  Parellada   a  finals  del  primer  trimestre.